Checklist aangifte erfbelasting: Wat hebt u nodig?

Overlijden en belasting

De Belastingdienst vraagt u in deze trieste periode het hemd van het lijf.
Wij hebben daarom een checklist opgesteld welke wij op ons kantoor met u doorspreken zodat u precies weet wat wij nodig hebben. Op deze manier wordt er niets vergeten.

Punten die wij in dit gesprek aan de orde brengen zijn o.a.

  • Is er een testament gemaakt?
  • Zijn er huwelijkse voorwaarden gemaakt?
  • Is er in de nalatenschap vermogen wat uitsluitend de overledene toekwam (koude uitsluiting?)
  • Is de langstlevende overleden en is er in de nalatenschap een schuld aan de kinderen vanwege een eerder overlijden?
  • Welke verzekeringen komen tot uitkering en door wie zijn de premies hiervoor betaald?

Na afloop van dit gesprek exact verzamelt u de stukken en overhandigt u deze aan ons.
Na het opstellen van de aangifte bespreken wij deze uitvoerig met u, geven u uitgebreide toelichting en vertellen wij u wat u aan erfbelasting moet betalen.

Wij wikkelen uw aangifte snel, gedegen en integer af. Onze uitgebreide ervaring is in uw voordeel!