Aangifte erfbelasting

Wanneer ontvangt u een aangifte erfbelasting?

Wanneer de belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen, ontvangt u – of een van de andere erfgenamen – een aangiftebrief.

De aangifte moet u binnen de gestelde termijn ingevuld retourneren aan de belastingdienst. Het invullen van een uitgereikte aangifte is verplicht.

De executeur is verantwoordelijk – en ook aansprakelijk – voor het het juist invullen van de aangifte erfbelasting.

Laat u zich niet verleiden om de aangifte zelf in te vullen. U betaalt anders teveel erfbelasting! Wij hebben veel ervaring met het opstellen van de aangifte erfbelasting en pakken dit zorgvuldig en efficiënt aan.

1.

Moet u uitsluitend aangifte doen wanneer u een aangifte erfbelasting toegestuurd krijgt?

Wanneer u geen aangifte toegestuurd krijgt en u kunt vermoeden dat u erfbelasting moet betalen, moet u een aangifte erfbelasting indienen.

Zelfs wanneer de belastingdienst in een brief aan u kenbaar maakt dat – volgens hun verwachting – er geen aangifte gedaan hoeft te worden is dat geen reden voor u om geen aangifte te doen.

Uitgangspunt is:
Verwacht u dat er erfbelasting betaald moet worden? Dan moet u aangifte doen.

2.

Wat zijn aandachtspunten bij de aangifte erfbelasting?

  • Is er een testament opgesteld;
  • Heeft overledene een fiscale partner;
  • Zijn er vrijstellingen van toepassing op de erfenis;
  • Wie gaan er erven;
  • Hoe moeten de bezittingen gewaardeerd worden?
  • Welke schulden mogen er in mindering gebracht worden op  de nalatenschap;
  • Zijn er uitkeringen als gevolg van het overlijden;
  • Welke kosten mogen in aftrek gebracht worden?

… En ga zo maar door.

3.

Wat heeft u nodig voor de aangifte erfbelasting?

Wij hebben een checklist opgesteld welke wij met u doornemen zodat u precies weet welke gegevens wij nodig hebben voor het opstellen van de aangifte. Na het opstellen van de aangifte lichten wij de aangifte mondeling aan u toe en weet u precies waar u financieel aan toe bent.

Wat moet er nog meer geregeld worden?

Onze dienstverlening gaat verder dan alleen maar het invullen van cijfers. Wij geven u tips waaronder advies over nog te regelen zaken voor de langstlevende partner. Bij voorbeeld het verstrekken van een algehele notariële volmacht aan één van uw kinderen (levenstestament); het doen van schenkingen en het aanpassen van het testament.

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact op