Er is iemand overleden – wat moet ik doen? – Belastingdienst

Als iemand is overleden, zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden bij de Belastingdienst. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste zaken:

  1. Aangifte inkomstenbelasting: Als de overledene in het jaar van overlijden nog inkomsten heeft genoten, moet er aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. Deze aangifte wordt gedaan door de erfgenamen of de executeur.
  2. Erfbelasting: Als de overledene vermogen heeft nagelaten, moeten de erfgenamen of de executeur erfbelasting betalen. Dit moet binnen acht maanden na het overlijden gebeuren.
  3. Stopzetten toeslagen: Eventuele toeslagen die de overledene ontving, moeten worden stopgezet. Dit kan online via Mijn toeslagen of telefonisch bij de Belastingdienst.
  4. Teruggave te veel betaalde belasting: Als de overledene te veel belasting heeft betaald, kan er recht zijn op teruggave. Dit kan worden aangevraagd door de erfgenamen of de executeur.
  5. Aanvragen verklaring van erfrecht: Voor het afwikkelen van de nalatenschap is het vaak nodig om een verklaring van erfrecht aan te vragen bij de notaris. In deze verklaring staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen.

Het is verstandig om Janssen Belastingadvies in te schakelen, (040) 263 11 27

Zij kunnen u helpen om de aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting correct en op tijd in te dienen en ervoor te zorgen dat alle zaken netjes worden afgehandeld.