Aangifte erfbelasting en F-biljet – Eindhoven-Geldrop-Nuenen-Veldhoven

Helaas ontkomen we er niet aan.. het verlies van een dierbare. Een droevige periode breekt aan waarin veel dingen geregeld en beslist moeten worden, terwijl ons hoofd er niet naar staat.
De belastingdienst laat ook van zich horen en onderzoekt of er nog belasting verschuldigd is. Een slotaangifte inkomstenbelasting (F-biljet) voor de overledene en mogelijk ook een aangifte erfbelasting reiken ze uit. Het invullen hiervan is verplicht!

Het invullen van het F-biljet inkomstenbelasting en de aangiftebiljet erfbelasting zijn activiteiten waarin wij gespecialiseerd zijn. Menig accountant, belastingadviseur en zelfs notaris kan u deze kennis niet bieden. Ons lidmaatschap van Register Belastingadviseurs en Register Estate Planners verzekeren u ervan dat wij op de hoogte zijn – en blijven – van de laatste wijzigingen op het gebied van inkomstenbelasting en erfbelasting.

U voorkomt veel narigheid door tijdig een goed testament op te laten stellen, waarbij u uw wensen duidelijk kenbaar maakt. Wij adviseren u hierin zodat u – met kennis van zaken – aan de notaris kenbaar maakt wat in hij de akte op moet nemen. De notaris is de deskundige voor het opstellen van de akte, maar onze kennis van zowel het belastingrecht en het erfrecht levert u voordeel op.

Erfbelasting Eindhoven heeft u veel te bieden; door nú zaken goed te regelen zodat u straks minder of geen belasting betaalt. En belangrijk …u maakt NU uw wensen duidelijk kenbaar zodat nabestaanden niet onnodig “belast” worden. Een zorg minder!