3 tips om erfbelasting te besparen

Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning

Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 als het bedrag wordt aangewend voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of de aflossing van een restschuld eigen woning die is ontstaan op of na 29 oktober 2012. Als eerder al de eenmalige verhoogde vrijstelling is benut, komt dit bedrag in mindering op het bedrag van € 100.000. Om deze vrijstelling te kunnen toepassen moet hierop in de aangifte schenkbelasting een beroep worden gedaan.

  • Er is geen notariële schenkingsakte vereist.
  •  Mogelijk komen ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 in 2014 in aanmerking voor de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000. Deze extra tegemoetkoming wordt gefinancierd door de grens tussen de tariefschijven in de Successiewet in 2014 met € 3.000 te verlagen (dus van € 118.254 in 2013 naar € 115.254 in 2014).
  • Er gelden geen eisen voor de verwantschap tussen de schenker en de begiftigde en ook niet voor de leeftijd van de begiftigde.
  • Overlijdt de schenker binnen 180 dagen, dan hoeft de verkrijger geen erfbelasting te betalen over de schenking.

Voorkom dat een kind een eerdere schenking moet delen met de ex-partner

Als een ouder schenkt aan een kind dat in gemeenschap van goederen is gehuwd, loopt het kind het risico dat bij scheiding de schenking moet worden gedeeld met de ex-partner. Als de schenker (de ouder) een uitsluitingsclausule verbindt aan de schenking, blijft het geschonken bedrag privévermogen van het eigen kind. Het is mogelijk een versoepelde uitsluitingsclausule op te nemen. Dit houdt in dat de uitsluitingsclausule alleen van toepassing is als het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden, maar niet als het huwelijk eindigt door overlijden.

  •  De schenking behoort bij overlijden dan alsnog tot de gemeenschap van goederen waardoor de partner minder of geen erfbelasting over de (geërfde) schenking betaalt.

 Schenken onder schuldigerkenning

Als het niet gewenst is dat de schenker de beschikkingsmacht over de liquide middelen verliest, kan worden geschonken op papier door in een notariële schenkingsakte op te nemen dat het bedrag schuldig wordt erkend. Bij een schenking onder schuldigerkenning is de schenker verplicht jaarlijks 6% rente te vergoeden aan de ontvanger.

  • Deze rente moet daadwerkelijk worden betaald en mag niet worden bijgeschreven op de hoofdsom.

Bron: Register Belastingadviseurs