Invullen aangifte erfbelasting

Waar moet u op letten als u de aangifte erfbelasting (laat) invullen?

 • Is er een eerder overlijden van een partner geweest, waardoor er nog schulden zijn aan erfgenamen van de eerst overledene?
 • Is er een kopie van de aangifte erfbelasting van een eerder overleden partner?
 • Beschikt u over het meest aktuele testament hebt, welk niet herroepen is. O.a. een verklaring van erfrecht geeft u hier uitsluitsel over.
 • Waardering van de eigen woning op het moment van overlijden. Is de WOZ waarde akkoord of moet er alsnog bezwaar gemaakt worden?
 • Heeft u de volledige namen, BSN-nummers, geboortedata en adressen van de erfgenamen?
 • Zijn alle belastingaangiften van voorgaande jaren en lopend jaar afgewikkeld?
 • Zijn er belastingschulden c.q. belastingvorderingen op het moment van overlijden?
 • Wie is er gemachtigd om de aangifte erfbelasting te ondertekenen?
 • Zijn er schenkingen geweest in de periode van zes maanden voorafgaand aan het overlijden?
 • Moet er uitstel gevraagd worden voor het betalen van de erfbelasting?
 • Wat zijn de kosten van de uitvaart onder aftrek van de uitkering van een eventuele verzekering?

Bovenstaande is een gedeelte van de aandachtspunten bij de aangifte erfbelasting.

Wij benadrukken dat een aangifte erfbelasting invullen het werk is van een deskundige.  Janssen Belastingadvies stelt een duidelijke aangifte op, doet dit objectief zonder bevoordeling van bepaalde erfgenamen en verstrekt hiervoor zowel een schriftelijke als digitale kopie. De digitale kopie wordt zelfs voorzien van een digitale handtekening.

Wij zijn lid van het Register Belastingadviseurs en volgen constant bijscholing op het gebied van erfbelasting, hetgeen in uw belang is. Bel ons op (040) 263 11 27 of maak een afspraak via onze website.

Gaat u voor kwaliteit en integriteit dan kiest u voor Janssen Belastingadvies in Nuenen. Al meer dan 25 jaar een betrouwbare partner voor alle belastingzaken.