Erfbelasting besparen door schenking kort vóór overlijden

In de praktijk worden er vaak nog schenkingen gedaan, kort voorafgaand aan een overlijden.
Men probeert op deze manier minder erfbelasting te moeten betalen. Echter deze schenkingen worden - voor de erfbelasting -bij de nalatenschap geteld.

Hierop is een uitzondering!
Bij de schenking van een bedrag van circa € 100.000 (tonnetjesregeling) bent u niet gebonden aan de 180 dagen eis en hoeft u zich niet te beperken tot bijv. uw kinderen.
Er zijn wel eisen wat betreft de leeftijd van degene die de schenking ontvangt.

Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden?

Neem contact met ons op 040 – 263 11 27 of mailto:erfbelastingeindhoven.nl